سینمایی امین و اکوان | شبکه نهال

امین و اکوان به شهر جدیدی می‌روند تا زندگی تازه‌ای را شروع کنند. امین آرایشگری خوش‌قلب و مهربان است؛ اما اکوان آدم طمع‌کاری است که حاضر نیست با تلاش و زحمت پول به دست آورد و از دوستی با امین سوءاستفاده کرده و پول‌های ...

آپارات