کوچک ترين ذره جهان هستي چيست؟

در اینصورت دو ذره نمی توانند به هم بی نهایت نزدیک شوند چون که ذره کوچکی از فضا، آن دو را از هم جدا می کند. ... جائی که جاذبه وجود دارد – فشرده می شود این امر باعث کشش درونی هر چه بیشتر می شود که در ...

غلبه بر جاذبه

علت جاذبه ی زمین چیست؟؟ چگونه میتوان بر آن غلبه نمود؟ ... ببين فرض كن من و شما به عنوان يك ماده و يا مثلا ذره بنيادي مي خواهيم در يك جشن از ميان يك جمعيت 1000 نفري به عنوان بوزن هيگز عبور كنيم و به ...

ذرات زیر اتمی

مفهوم وجود يك ذره‌ي بنيادي هيدروژن مانند به عنوان يكي از ذرات سازنده ساير اتم‌ها در مدت زمان بلندمدتي شكل گرفته است. در سال 1815 ويليام پراوت بر اين اساس كه جرم‌هاي اتمي اوليه مضربي از جرم ...

تئوری حرکت ذره در مدل DPM

اعمال ترم جاذبه. موقعی که معادله (1) شامل نیروی جاذبه روی ذره نیز باشد لازمست که اثر جاذبه در نرم افزار Fluent لحاظ گردد چراکه طبق پیش فرض این نرم افزار، شتاب جاذبه صفر است. برای اعمال نیروی جاذبه ...

حرکت دایره ای — به زبان ساده – فرادرس

ذره‌ای روی مسیری دایره‌ای به شعاع r=2 در بازه زمانی t = 1.5 s تا t = 4.0 s در حال حرکت است. فرض کنید در بازه مذکور، سرعت خطی این ذره مطابق با رابطه زیر تغییر کند. ... و جاذبه زمین چه تاثیری در شتاب ماه ...

نیروهای بین مولکولی در شیمی — به زبان ساده – فرادرس

نیروهای بین مولکلولی در طبیعت، نوعی نیروی الکترواستاتیک هستند که در اثر برهم‌کنش بین ذرات با بار مثبت و منفی بوجود می‌آیند. همچون پیوندهای یونی و کووالانسی، برهم‌کنش‌های بین مولکولی نیز مجموع نیروهای جاذبه و دافعه ...

بار الکتریکی چیست؟ — به زبان ساده – فرادرس

این نیرو می‌‌تواند جاذبه یا دافعه باشد؛ اگر دو جسمی که برهم‌‌کنش دارند، حامل بار همنام باشند، نیروی بین آن‌‌ها دافعه است، اما اگر بارها ناهمنام باشند، این نیرو جاذبه خواهد بود.

دل هر ذرّه را که بشکافی!

فیزیک ذره تلاش می کند تا این ذرات را دسته بندی کند و ضمن بیان ویژگی های آنها، به شرح نیروهایی که در برخورد به یکدیگر وارد می کنند، بپردازد. ... البته نیروی جاذبه نیز در این انسباط تأثیر دارد.

گرانش

گِرانِش یا گرانی [۱] (به انگلیسی: Gravity) یک پدیدهٔ طبیعی است که در آن همهٔ اجسامِ جِرم مند (دارای جرم) یکدیگر را جذب می‌کنند. تأثیر گرانش بر این اجسام، یعنی تأثیر جذب یک جسم جرم‌مند، بر جسم جرم ...

نیروی جاذبه یا گرانش چیست؟

نیروی جاذبه یا گرانش چیست؟ ... هرجرم ذره‌اي جرم ذره‌اي ديگر را درراستاي تقاطع آن‌ها با نيرويي جذب مي‌کنداين نيرو با حاصلضرب جرم‌ها متناسب است وبامربع فاصله آن‌ها رابطه عکس دارد.

نیرو

این نیرو با حاصلضرب جرم دو ذره نسبت مستقیم و با مربع فاصله بین دو ذره نسبت معکوس دارد. نیروی گرانشی برخلاف نیروی الکتریکی که آن نیز نیروی عکس مجذوری است، فقط یک نیروی جاذبه است.

جاذبه چیست | سوال دات ای ار

جاذبه چیست. حسین غلامی شنبه ، ۲۸ مرداد ۹۶. ۰ 369 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد. جاذبه چیست. گرانش یا جاذبه، یک پدیدهٔ طبیعی است که در آن همهٔ اجسام جرم‌مند یکدیگر را جذب می‌کنند. تأثیر گرانش ...

گرانش

جرم ذره‌ای، جرم ذره‌ای دیگر را درراستای تقاطع آن‌ها با نیرویی جذب می‌کند این نیرو با حاصلضرب جرم‌ها متناسب است و با مربع فاصلهٔ آن‌ها رابطه عکس دارد. این قانون از قوانین بنیادی فیزیک است.

ضرورت جاذبه و دافعه

اصل «جاذبه و دافعه» از نظر علمی در هر موجودی و در هر سیستم منظمی، و در هر ذرّه، ذرّه هستی وجود دارد که ریشه و اساس همکاری ها، تشکّل ها و تجّمع عناصرگوناگون و وحدت و هماهنگی های ضروری در پدیده ...

مقاله در مورد انرژی جاذبه زمین

1. جاذبه بین دو جسم مانند دو سنگ و یا هر دو شیئ دیگر. اگر جه نیروی بین اجسام به روشهای دقیق قابل اندازه گیری است، ولی بسیار ضعیفتر از آن است که ما با حواس معمولی خود آنرا درک کنیم. 2. جاذبه زمین بر ...

قانون جهانی گرانش نیوتن

قانون جهانی گرانش نیوتن یا قانون گرانش عمومی نیوتن (به انگلیسی: Newton's Law of Universal Gravitation)، معادله‌ای است که نخستین بار، آیزاک نیوتن، آن‌را برای توصیف نیروی گرانش در کتاب «اصول ریاضی فلسفه طبیعی» در سال ۱۶۸۷ پیش نهاد. بنا به این قانون، ذرات (یا اجسام) در این هستی، همواره نیرویی به نام گرانش بر یکدیگر وارد می‌کنند که با حاصل ضرب جرم دو جسم نسبت مستقیم و با مجذور فاصله آن‌ها، نسبت …

نیرو

نیروی گرانشی: بر اساس قانون جهانی گرانش، نیرویی که دو ذره به جرم های و و به فاصله r از هم به یکدیگر وارد می کنند، نیروی جاذبه‌ای است که در امتداد خط واصل دو ذره اثر می کند. این نیرو با حاصلضرب ...

ضریب ته‌نشینی

ضریب ته‌نشینی (s) یک ذره، ته‌نشینی آن را در هنگام سانتریفیوژ مشخص می‌کند. این ضریب برابر با نسبت سرعت ته‌نشینی ذرات به شتابی است که باعث ایجاد ته‌نشینی می‌شود. = سرعت ته‌نشینی (بر حسب متر بر ثانیه) همچنین سرعت حد است که ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.