| بررسی نرمال بودن داده ها

در بسیاری از تکنیک های آماری، نرمال بودن توزیع داده ها یک پیش فرض است. وقتی که داده ها از توزیع نرمال پیروی نکنند، ممکن است استفاده از این روش های آماری، منجر به نتیجه گیری اشتباه گردد بنابراین آزمون نرمال بودن داده ها ...

آنچه باید از آمار برای گزارش نتایج پرسشنامه بدانیم (به زبان ساده)

تحلیل نتایج پرسشنامه، داده‌های جمع‌آوری‌شده و گزارش نتایج آن، آخرین مرحله انجام مطالعه و پیمایش است؛ اما قانون طلایی نظرسنجی‌ها می‌گوید از انتها شروع کنید.. بیایید فرض بگیریم که مراحل نظرسنجی و تهیه داده‌های ...

نمونه پرسشنامه تحقیق

عمده كاربرد پرسشنامه در روش تحقيق پيمايش است. اصول تهيه آن مستلزم رعايت موارد زير است: اول- اهداف و سوالات تحقيق شما مشخص باشد.اين دو بايد در راستاي هم و مثل هم باشند. دوم- فرضيه هاي شما مشخص ...

مدیریت ارزش کسب شده یا Earned Value Management ( EVM ) چیست

مدیریت ارزش کسب شده یا Earned Value Management یکی از روش های مدیریت پروژه ( project Management) است، که پروژه را بر مبنای پیشرفت مالی و هزینه ای کنترل و مدیریت می کند. ارزش کسب شده EVM خود دارای سه بخش است که شامل ...

آموزش، اعتبارسنجی و مجموعه‌های آزمایشی

حجم نمونه به عنوان یک عامل' بر روی مقدار خطای متوسط تأثیر می گذارد و از همین رو درست بودن آن سبب بالا رفتن گویائی نمونه می شود. افزون بر این صحت و دقت نمونه گیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفه ...

نمره مصاحبه دکتری ۱۴۰۲

نحوه محاسبه نمره مصاحبه دکتری ۱۴۰۲. داوطلبان پس از پذیرش در آزمون دکتری و کسب حد نصاب نمره جهت شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه های انتخابی خود، به جلسه مصاحبه دکتری دانشگاه های پذیرش شده دعوت می شوند.

تعیین اندازه نمونه و توان آزمون

هنگامی که ما تحلیل‌های آماری مانند آزمون‌های فرض و طراحی آزمایش‌ها و غیره را انجام می‌دهیم، از نمونه‌ای از داده‌ها برای پاسخ به سوالات در مورد تمام داده‌هایمان، استفاده می‌کنیم. در این شرایط قابلیت اطمینان از این ...

تجزیه و تحلیل رگرسیون: چگونه می توانیم ضریب تعیین و ارزیابی همقوارگی را

2- ضریب تعیین r 2 چیست؟. r 2 اندازه گیری آماری نزدیک داده ها به خط رگرسیون برازش شده میباشد. به r 2 ، ضریب تعیین یا ضریب تشخیص نیز گفته می شود.. تعریف ضریب تعیین (r 2) نسبتاً ساده است: "ضریب تعیین (r 2) نشان میدهد که چند درصد تغییرات ...

جامعه آماری و نمونه آماری

روش‌های نمونه‌گیری تصادفی. روش‌های نمونه‌گیری غیر تصادفی. ۱. تصادفی ساده: همه افراد شانس برابر و مستقل برای انتخاب شدن دارند.. ۱. در دسترس: افراد فقط به دلیل سهولت، سادگی و در دسترس بودن انتخاب می‌شوند.

متغیرهای وابسته و مستقل

متغیرهای وابسته و مستقل. متغیرهایی که در آزمایش‌ها یا مدل‌سازی‌ها استفاده می‌شوند، می‌توانند به سه نوع تقسیم شوند. «متغیر وابسته»، « متغیر مستقل » ، و سایر متغیرها. « متغیر وابسته » خروجی ...

آزمایش دانه بندی با الک

قسمت عبوری از الک شماره 200 را میتوان در آزمایش هیدرومتری استفاده کرد. در شکل زیر یک نمونه الک شست و شو نشان داده شده است. حال خاک باقی مانده روی الک شماره 200 را خشک میکنیم و وزن می کنیم.

مقایسه تاثیر روشهای سنجش(عملکردی، تشریحی و عینی) بر عملکرد دانشجویانِ

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش های مختلف سنجش (تشریحی، چهار گزینه ای و عملکردی) بر میزان یادگیری در درس روش تحقیق در دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی بوده است. در این پژوهش 69 نفر از دانشجویان که به صورت تصادفی ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.