ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

هر آنچه لازم است درباره سهامداران شرکت با مسئولیت محدود بدانید

سهامداران صاحبان سود شرکت با مسئولیت محدود هستند. این افراد (یا نهادهای شرکتی) در ازای سهام که نشان‌دهنده بخشی از مالکیت شرکت است، در یک بیزینس سرمایه‌گذاری می‌کنند. سهامداران شرکت با مسئولیت محدود معمولا حق رای دادن ...

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود + نمونه تقاضانامه

یک شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان 2 یا چند نفر برای کارهای تجارتی تشکیل گردیده و هر یک از سهامداران بدون اینکه دارایی به سهام یا قطعات سهام تقسیم گردیده باشد تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرض های ...

مدیران شرکت بامسئولیت محدود

در قانون تجارت برای مسئولیت مدیران قاعده خاصی وضع نشده و به همین دلیل شخص زیان دیده باید مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و با اثبات تقصیر مطالبه خسارت کند.

مسئولیت مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود ️

نمایندگی قانونی ، به مدیر یا مدیران شرکت امکان می دهد که مطابق مقررات قانونی و اساسنامه و در حدود موضوع شرکت ، در رابطه با اشخاص ثالث و شرکاء و ارکان دیگر شرکت ، از اختیارات مربوط ، برخوردار ...

قوانین ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرایط آن

شرایط تشکیل و ثبت شرکت مسئولیت محدود. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود چند شرط اصلی وجود دارد: حداقل دو نفر شریک باید وجود داشته باشند و ثبت شرکت بدون دو نفر شریک امکان‌پذیر نمی‌باشد. سرمایه ثبتی ...

مسئولیت صاحبان حق امضا | موسسه حقوقی آگاه ثبت

مسئولیت های صاحبان امضا. طبق قوانین، صاحبان حق امضا دارای مسئولیت های دیگری نیز می باشند که در ادامه به صورت مختصر و مفید برای شما بیان می کنیم: مسئولیت کیفری و تعقیب قضایی در مواردی که شرکت ...

مقالات مرتبط با مسئولیت اجتماعی

ارائه مدل بازاریابی اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی: نگاهی بین رشته ای بازاریابی -جامعه شناسی با تاکید بر جامعه سالمندان. نویسنده : پوردشت، لیلا ؛ حیدری، عباس ؛ نویسنده مسئول : خیری، بهرام ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.